...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สอนศิลปะออนไลน์ โดยครูนิติวุฒิ แก้วรักษา...
 
 

 

สถานที่ทำงาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ที่อยู่ปัจจุบัน

77/4 ถ.พิศาล ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น 40120

ติดต่อ สื่อสาร

โทรศัพท์ : 083-336-6209

facebook : https://www.facebook.com/creative.plus

e-mail : inspire_88@hotmail.com

เว็บไซท์ : http://www.nitiwut.com

 

 

 

 

 

 

 

77/4 ถ.พิศาล ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น 40120 / e-mail : inspire_88@hotmail.com

โทรศัพท์ : 083-336-6209 / facebook : https://www.facebook.com/creative.plus